Baskılı Devre | PCB | Baskılı Devre Üretimi | Aşık Elektronik |

BASKILI DEVRE

Baskılı Devre  Kartları Hakkında Genel Bilgi:

Baskılı Devre kartı, elektornik devre elemanlarının monte edilmesi  için plaka alanlarında  iletken  bakır yollar ve adalar bulunmaktadır, yüzeyler arasında ise içi lehim kaplı delikler içeren değişik yalıtkan maddelerder üretilmiş plakalardır.

Baskılı devre kartları delik içi kaplama, kartın katmanları arasında elektrik akımını taşıyan yollar arasında bağlantı sağlayan deliklerdir. Baskılı Devre üzerine monte edilecek olan elektronik devre elemanlarının bacakları  bu deliklere takılır veya sadece katmanlar arası iletim sağlamak için de yapılabilir. SMD (yüzey montaj) teknolojisinde devre  elemanların üstünde  tutunabileceği düz bir yüzey şeklinde olan bakırdan veya üzeri lehim kaplanmış adalar bulunmaktadır. Bazı iletken bakır alanlar  su yolları yardımı kullanılarak  birbirlerine bağlanmaktadır. Su yolları direk olarak  akımı geçirir. Baskılı Devre  çok fazla akım taşıyacak şekilde tasarlanırsa , su yolları kalın tutulur ve  az akım taşıyacak baskılı devre kartlarınun su yolları daha   ince üretilir.

(PCB) Baskılı devre kartları  çizimleri çoğunlukla  bilgisayar programları kullanılarak gerçekleştirilir. En çok bilinen Baskılı devre kartı (PCB) tasarımı programlarına Board Maker, Kikad,  OrCad, Proteus (ISIS ve ARES) ve Protel, PCAD yoğun olarak kullanıldığı için örneklendirebiliriz . PCB  tasarlanması aşamalarında, yolların aralıkları, via çapları, by pass kondansatörlerinin yerleştirilmesi, radyo gibi  frekans yayabilen  parçalar mevcut ise bunların mümkün olduğunca entegre devre elemanlarının görevlerini  etkilemeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.  Bunun dışındaki durumlarda ise Faraday kadefesi ile yalıtılması, dijital ve analog şaselerin topraklama ile birlikte ayrıştırılması gibi durumlara  dikkat edilmelidir.

Fiber vb maddelerin üstüne ince film tabakası halinde bakır yapıştırılmış malzemeler ” bakırlı pertinaks ” olarak isimlendirilir. ” Pertinaks ”  geçmişte baskılı devrelere verilerin isimdir.  Bu malzeme üzerine, devre şeması üzerinde  farklı  şekiller ile birlikte hazırlanarak aktarılmaktadır.  Aktarım işlemi sırasında  bir çeşit boya ile akım taşıyacak olan yollar plaketlere  çizilmiş olmalıdır. Ardından bu plaket özel bir asit karışımının içine atılır. Bu asit karışımı, boyalı yüzeylere herhangi bir  etkisi bulunmazken , boya bulunmayan yüzeylerdeki bakır erimektedir. Asitten çıkartılan plaketler yıkanarak üstündeki boyalı  tabaka  da kaldırıldığında baskılı devre hazır hale gelmiş demektir.

PCB |Baskı Devre | Baskılı Devre | PCB | Elektronik Baskı Devre Kartı | Aşık Elektronik

Baskılı Devre Üretimi | PCB Üretimi | Baskı Devre Üretimi | Elektronik Kart Üretimi | Elektronik Plaket Üretimi